Walenburg, Hinderstein, Weerdestein, Lunenburg en nog vele andere kasteelen waren gelegen aan de Langbroeker Wetering, thans een vrij onbeteeke- nend stroompje met een stillen weg er langs. In de middeleeuwen echter moet hier een voor die dagen levendig verkeer zijn geweest. De weg over Odijk, Werkhoven en Gothen, een herinnering aan den ouden Romeinschen weg langs den Rijn, was toen de hoofdverbinding van Utrecht met het zuiden en het oosten. Af en aan zal men er gereden hebben, elkaar bezoekend of op weg naar de groote stad, het centrum van het Sticht, naar Utrecht, ter ridderschapsvergadering of om eenigen tijd te gaan doorbrengen in het winterhuis, dat de meeste Utrechtsche edellieden daar bezaten. De zandweg langs den Utrechtschen heuvelrug was toen ver laten; zoo veel mogelijk vermeed men hem wegens de groot lengte en de eenzaamheid, wegens de ge varen ook, die de uitgestrekte heidevelden en de dichte bosschen vol gespuis of gevaarlijke dieren zelfs wolven kwamen hier wel voor oplever den. Den tegenwoordigen bezoeker van het stille pad langs de Langbroeker Wetering en van den drukken straatweg tusschen Utrecht en Arnhem kost het moeite, zich deze toestand te realiseeren. 27

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 27