11 stichtingsdatum van dit slotje nauwkeurig bekend. In 1419 beleende Jacob van Gaesbeeck, heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede, zijn bastaardneef Jan van Driebergen ter gelegenheid van diens huwelijk met een hofstede en tien morgen land, gelegen aan den Utrechtschen weg tusschen de kerk en het kasteel van Amerongen. Met goedkeu ring van zijn leenheer liet Jan van Driebergen de hofstede afbreken en bouwde er het kasteeltje Lievendaal. Het huis stamde dus uit de late mid deleeuwen, maar nog steeds werden de oude Frankische vormen toegepast. Volgens een teeke- ning, die Roeland Roghman in de 17de eeuw van het toen reeds tot een ruïne vervallen gebouw maakte, werd het hoofdbestanddeel ervan gevormd door een zwaren vierkanten woontoren van eenige verdiepingen, waarbij een waarschijnlijk niet zeer belangrijk lager gedeelte aansloot. De gebruike lijke slotgracht omspoelde de muren. Heer Jan's Fig. 3. Het huis Lievendaal. 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 24