De Heemschut Serie Alom verkrijgbaar in den Boekhandel UITGAVE C. V. ALLERT DE LANGE - AMSTERDAM, Onder redactie van den Bond Heemschut VERSCHENEN 1 A. A. Kok, De historische schoonheid van Amsterdam, 6de druk. 2 Dr Jac. Pu Thijsse, Een jaar in Thijsse's hof, 5de druk. 3 W. H. Schukking, De oude vesting werken van Nederland, 3de druk. 4 Prof. Willem van der Pluym, Het Neder- landsche binnenhuis 14501650, 4de druk. 5 F. Koster, Ons schoone land, 3de druk. 6 Dr G. N. Honig, De vroege Middeleeuwen in Nederland, 2de druk. 7 Dr. E. H. ter Kuile, De torens van Neder land, 4de druk. 8 Dr Mr J. Belonje, Steenen charters, 4de druk. 9 Ir P. J. 't Hooft, Nederlandsche boer derijen, 4de druk. 10 J. C. Kerkmeijer, Hoorn, 4de druk. 11 Ir G. A. O verdijkink, Langs onze wegen, 2de druk. 12 A. A. Kok, Amsterdamsche woonhuizen, 4de druk. 13 J. M. Sterck-Proot, Haarlem, 2de druk. 14 E. van Houten, Amsterdamsche merk waardigheden, 3de druk. 15 M. Barendrecht-Hoen, Boomen in het Nederlandsche landschap, 2de druk. 16 Dr Elisabeth Neurdenburg, Groningen, 3de druk. 17 M. P. van Buijtenen, Hindeloopen, Fries"- lands elfde stede, 3de druk. 18 Dr Ir J. T. P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, 2de druk. 19 N. Ottema, Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland, 2de druk. 20 Jhr Dr E. O. M. van Nispen tot Sevenaer, Nederlandsche kasteelen, 3de druk. •21 Mr F. J. van Lanschot, ^-Hertogenbosch, '2de druk. 22 J. R. W. Sinninghe, Over volkskunst, 2de druk. 23 Dr Jac. P. Thijsse, Onze duinen, 2de druk. 24 Mr J. J. Beijerman, Dordrecht, 2de druk. 25 Dr J. A. Bierens de Haan en A. A. Kok, Heemschut, 2de druk. 26 W. J. Rust, De Gooische dorpen, 2de druk. 27 Dr H. E. van Gelder, 's-Gravenhage, 2de druk. 28 Jhr Dr D. P. M. Graswinckel, Neder landsche hofjes, 2de druk. 29 H. W. Alings, Amsterdamsche gevei- steenen, 2de druk. 30 Th. P. H. Wortel, Alkmaar. 31 Vincent J. M. Eras, Over sloten en sleutels. 32 Dr A. Kessen, Maastricht, 2de druk. 33 Ferd. Timmermans, Luidklokken en beiaarden in Nederland 2de druk. 34 Mr A. Bouman, Nederlandsche orgelsc 2de druk. 35 Mej. Dr E. Neurdenburg, Oud-Neder landsche Majolica en tegels, Delftsch aardewerk, 3de druk. 36 W. Bogtman, Nederlandsche glasschilders 2de druk. 37 Ir H. van Oerle, Leiden. 38 Ir P. J. 't Hooft, Dorpen in Zeeland, 2de druk. 39 Dr A. van Hulzen, Utrecht, 2de druk. 40 Dr R. van Luttervelt, Schoonheid aan de Vecht, 2de druk. 41 G; C. E. Crone, Onze binnenschepen. 2e druk. 42 Dr J. Fransen, Enkhuizen, 2de druk. 43 P. T.A. Swillens, Nederland in de prent kunst, 2de druk. 44 Vincent Cleerdin, Het Brabantsche dorp 45 Ir J. Beckering Vinckers, Zalt-Bommei? 2de druk. 46 Prof. W. v. d. Pluym, Het Nederlandsche Binnenhuis 1650—1750. 47 Mr Joan H. P. Ennema, Kampen. 48 Jan de Meijer, Bruggen. 49 Dr J. J. Westendorp Boerma, Zierikzee, 50 Dr ir W. B. Kloos, Stedebouw. 51 Jan Verheijen, Middeleeuwsche Neder landsche Kloosters. 52 Mr J. W. Frederiks, Nederlandsche Pen ningkunst. 53 Dr C. Cath. v. d. Graft, Volksgebruiken op hoogtijdagen. 54 Joh. Beisterveld en A. A. Kok, Het mo- numentale' dak. 55 A. A. Kok, Edam, de schoone slaapstee 56 J. G. N. Renaud, Nederlandsch gebruiks aardewerk. 57 J. C. P. W. A. Steenkamp, Heraldiek. 58 Dr J. F. B. van Hasselt, Amersfoort, Rondom haar Toren. 59 R. J. W. Ouwejan, Het Nederlandsche- schrift. 60 M. C. Sigal, De drie Maassteden. VELE NIEUWE DEELEN ZIJN IN VOORBEREIDING De prijs van de deelen bedraagt 2,60 geb.; van de Nos: 29, 33, 60, 62, 64 3.90 geb; 12, 34, 35, 43, 48, 52 ƒ4.90 geb.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 224