DE FORTUIN VAN ANTWERPEN DE STICHTSCHE LUSTWARANDE DEVENTER BERGEN OP ZOOM MECHELEN TURNHOUT DE HOLLANDSE TEGEL BRUGGE De Heemschutserie beoogt een bibliotheek te vormen van populair wetenschappelijke en historische werkjes, bedoeld om in ruimeren kring het begrip te verdiepen van de veel zijdige natuurlijke en cultureele schoonheden van ons land, en zoo in den lande een grond slag te vormen voor en op te wekken tot het medestrijden voor het doel dat de Bond Heemschut zich gesteld heeft: te waken voor de schoonheid van Nederland. Opgave voor o[ inlichtingen omtrent ket lidmaatschap van den Bond Heemschut aan het Secretariaat, Leidschegracht 60 te Am sterdam- De nieuwe deelen van de Heemschutserie verschijnend in het voorjaar van 1949 zijn: Deel 61 Amand de Lattin Deel 62 Dr R. van Luttervelt Deel 63 G. J. Lugard Deel 64 C. J. F. Slootmans Deel 65 F. O. van Hammee Deel 66 J. Schellekens Deel 67 IJsbrand Kok Deel 68 Dr Th. Luijkx

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 223