Droogstoppel, B., 159 Droste, C., 75, 86, 106 Ducasu, 121 Dufour, A., 122, 123 Dumonceau, 122 Eek van Panthaleon, D. van, 25, 66 Eek van Panthaleon, W. van, 25 Efferen, M. J. G. van, 102, 109 Egypte, 117 Egmond, A. van, 59 Egmond, M. van, 59 Elbe, 67 Elout, C. Th., 163 Falck, A. R., 109 Farraire, 122 Ferdinand III van Duitsch- land, 32 Floris V van Holland, 65 Foix, 14 Fosse, La, 66 Franken, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 3°; 35; 66 Frederik Hendrik van Oranje, 58, 61, 62,64,70 Friezen, 5, 6 Gaesbeeck, J. van, 24 Gallië, 5 Gein, 45, 149 Gelderland, 63, 151 Genève, 138 Georges, E. F., 121 Germanen, 5 Geyn, 25 Gillot, E., 86, 87 Godebald van Utrecht, 108 Goethe, J. W. von, 127 Gooi, 175 Görlitz, 91 Goyer Wetering, 53 Grauwert, R., 20 Gravenhage, 's-, 58, 59, 60, 62, 89, 90, 122, 126, 142, 178 Grevenbrug, 63 Groenestein, 21, 30, 31,32 Groenewoude, 1 o 1 Groenewoude, Familie van, 101 Groenland, 91 Grunerie, 77, 78 Guncltel, F. L., 89 Haalmeijer, 167 Haaren, 137 Haarlem, 103, 114 Halma, F., 85 Ham, Den, 17 Hamburg, 77 Handel. G. F., 96 Hardenbroek, 98, 99, 136, 150. 179 Hardenbroek, J. A. van, 98, 99; 100 Hardenbroek, Familie van, 167 Hasebroek, J. P., 96 Hautevalle, De, 92 Havelaar, M., 159, 161 Haydn, J., 96 Heda, J., 10 Heeckeren, E. F. van, 97 Heeckeren, FI. J. C. E. van, 130, 131 Heemstede, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 106 Heemstede, E. van, 80 Heemstra-de Beaufort, Me vrouw van, 178 Heerendijk, 91 Heerewegen, 144, 146, 158 Heideoord, 149 Hendrik V van Duitschland, 10 Henegouwen, 77 190

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 208