185 mr H. graaf va n Hogendorpin: Bijdragen en mede- deelingen van het genootschap Gelre, deel VIII, Arnhem, 1904. Dat van Truitje van Hogendorp door mr H. W. van Sandick in: De navorscher, 52ste jaargang, Utrecht, 1902. Over de geschiedenis der Hernhutters zie o.a.A. Y p e y Geschiedenis van de kristelijke kerk in de achttiende eeuw, deel IX, Utrecht, 1808. Over het buitentje Dambosch: W. E. van Dam van I s s e 11 Het landgoed „Het Dambosch" te Overlangbroek, in: De navorscher, 66ste jaargang, Utrecht, 1917. Over OostbroekJ. C. H. de Pat er De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Remhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795, Amsterdam r943- HOOFDSTUK VII. Over den Empire-stijl in zuid-oost UtrechtM. D. O z i n g a De architecten van Lodewijk Napoleon als koning van Holland, in: Oudheidkundig jaarboek, 4de serie, nde jaargang, Leiden, 1942. Over Broekhuizen :P.J. Goetghebuer Choix des monu- ments, édjfices et maisons les plus remarquables du royaume des Pays-Bas, Gand, 1827. HOOFDSTUK IX Over den Engelschen parkstijl o.a.G. Bleeker Landschapstuinkunst, in: Historia, 10de jaargang, Utrecht, 1944- Over Hydepark: W. J. N. Landré Hydepark,- in: Eigen haard, Haarlem, 1889. Over tuinmanswoningen enz. uit de eerste helft van de 19de eeuw: P. IC. v a n M e u r s Landelijke Stichtsche bouwkunst van honderd jaren her, in: Ons eigen land in zijn rijke verschei denheid, Amsterdam, 1942. HOOFDSTUK X Over keizer Wilhelm II te Doorn: O. Ernst Zwölf Monarchen im Exil, Wien, 1932.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 203