afgesneden. Op deze plek werd een fraaie boom groep voor de helft weggekapt, b.v. bij Vollen hoven, op gene kwam een huis te dicht aan de straat te liggen, zoodat het aspect ervan geschon den werd en de balkons voortaan onbruikbaar waren door lawaai en stof. De fraaie iepenlaan, die van Utrecht naar De Bilt voerde, werd ge rooid omdat zij te smal was geworden. Thans rijdt men er over een kalen weg. De nieuwe groote nog niet voltooide autoweg van Holland naar het oosten snijdt wreed dwars door den mooien Utrechtschen heuvelrug heen. Op den duur zal het kale gat dat hij geslagen heeft wel weer bij groeien, evenals, datwatdespoorweg indertijd maak te, maar de landelijke rust, die de 19de eeuwsche natuur-zoekers zoo waardeerden, is op veel plekken voorgoed uit de Stichtsche Lustwarande verdwe nen. De Bilt en Zeist zijn dientengevolge al geen echte touristendorpen meer. Driebergen, Leersum en het nog verder van de groote steden verwijderde Amerongen nog wel. Maar ook deze streken heb ben hun besten tijd als vacantie-centrum achter den rug. In de laatste jaren, voordat de oorlog de grenzen sloot, was het tenminste noodig een groots opgezette reclame-actie te voeren voor „vacantie in eigen land". Of een dergelijke beweging op den duur succes zal hebben? Wanneer de bevolkings toeneming in Nederland aanhoudt zeker niet! Dan zal de stad ook de verder afgelegen streken zonder twijfel onbarmhartig annexeeren. Doch zoover is het gelukkig nog niet. De Stichtsche Lustwarande is nog begroeid met tal van prachtige bosschen, een door particulieren geschapen lustoord, zooals geen gemeenschap in Nederland ooit tot stand heeft weten te brengen. Zij is zoo schoon, dat men bijna daarbij de trieste aanblik vergeet, die vrijwel alle groote huizen in deze buurt thans opleveren, uitgewoond als ze bijna zonder uitzondering zijn 177 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 195