die gedeeltelijk gedempt. Leeuwenburg is opge trokken volgens het in de 17de eeuw gebruikelijke blokvormige type van een stadshuis-buiten. Het is vijf ramen breed en telt twee verdiepingen bene vens een hoog onderhuis. Een statige stoep, geflan keerd door tuinvazen, leidt naar de voordeur. Achter dit gebouw zijn in den modernen tijd aan weerskanten uitbouwsels aangebracht die helaas door hun kleur en hun asymmetrie bij het oude ge deelte detoneeren, ook al onttrekt de prachtige be groeiing van groote boomen, die het huis omringen de nieuwe stukken gedeeltelijk aan het oog. Het smalle diepe bosch achter Leeuwenburg, dat kennelijk op een voormalig weiland is aangelegd, geeft het goed het allure van een buitenplaats op het zand. Alleen zóó toegerust kon het in de 19de eeuw genade vinden bij de toonaangevende klassen. Opnieuw een bewijs hoe eenzijdig de liefde voor de natuur in die jaren was, hoe sterk men het eigen karakter van de lage landen miskende en vergat, hoezeer men toen, om een beeldspraak te gebrui ken, voortdurend een zeker zeer schoon maar des- nietemin verwonderlijk eentonig wijsje zong. 172

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 188