Afb. 26. Zwitsersch huis bij Heerewegen. Foto P. Bcssem. Afb. 27. Oudeweg. Litho door P. J. Lutgers, 1869.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 157