iets met de gothiek had uit te staan als zijn voor ganger! Aan den eenen kant sloot het aan bij den middeleeuwschen donjon, die natuurlijk intact werd gelaten, zij het niet ongerestaureerdaan de andere zijde stond een vierkante toren die op de plaats van een soortgelijke uit de middeleeuwen geheel nieuw werd opgetrokken. Overal werden groote ramen met spiegelruiten aangebracht en op verschillende plaatsen balkons die het nieuwe ge bouw ongetwijfeld prettig bewoonbaar en tot een werkelijk buitenverblijf -Kneppelhout woonde des winters te Utrecht maakten. De onregel matige vorm van den plattegrond werd geïmpli ceerd door de oude slotgracht, die gespaard bleef. Zij is, tezamen met den ronden toren, de oorzaak dat het nieuwe gebouw ondanks het feit dat de stijl ervan met de middeleeuwen niets te maken heeft, dat de kleur van den baksteen hope loos detoneert met die van het oude gedeelte, dat de neo-gothieke brugleuningen met zink zijn afge werkt en dat de decoratieve détails ons hoogst on gelukkig voorkomen, toch even een vleugje van ge voel voor de traditie en de oude waardigheid van het kasteel bij den beschouwer doet opkomen. Want dat breede omringende water met zijn om lijsting van riet en waterlelies vat alles tezamen, het leelijke nieuwe en het mooie oude: de toren die over het geheel domineert, isoleert het slot, voor hem die het nadert, van de omgeving zooals een middeleeuwsch kasteel geïsoleerd behoort te zijn. De fraaie parkaanleg van Sterkenburg doet het overige. Het vierde kasteel in zuid-oost Utrecht dat in de 19de eeuw, omstreeks 1860, in historiseerenden trant werd veranderd was Moersbergen (afb. 22) ten noordwesten van Doorn. Het schilderachtige com plex met zijn vele aanbouwsels, torens en hooge daken voorzien van talrijke schoorsteenen uit 134

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 146