3 Augustus 1808 260.000 beschikbaar was gesteld voor den aankoop der buitens, durfde Dufour de door hem uit te voeren wijzigingen op ruim een half millioen gulden taxeeren. De plannen van den architect waren dan ook omvangrijk. Het stichten van een geheel nieuw paleis ter plaatse werd in overweging gegeven. Bovendien zouden worden aangebracht: „glacieres, jardin du roi, potager, jardin fleuriste, verger, place d'armes, emplace ment de la caserne projetée, et promenades pu- bliques". Verder werden de onkosten berekend voor „deblais, remblais, defoncés, plantations, labour, gazon et prairie; chemins, canal, saut de loup, barrières et palis (e.a. exhaussement de remplacement du palais projeté)", waarbij nog bruggen over den Krommen Rijn en het te graven kanaal kwamen, alles natuurlijk op zijn Fransch aangelegd in, zooals dr Ozinga het omschrijft: „dienzelfden Rousseauiaansch getinten, roman- tisch-utilitairen geest, welke spreekt uit de overi gens nogal vage ideeën omtrent tuin- en park- aanleg, verkondigd in Lodewijk Napoleon's arka- dischen roman Marie ou les hollandoises". Want de koning, die gaarne als maecenas poseerde, be moeide zich persoonlijk met de opdrachten die voor hem werden uitgevoerd. Rest nog te ver melden dat het noordelijk gedeelte van het park van Amelisweerd een openbaar wandelterrein zou worden. Van al deze grootsche plannen is in het geheel niets gekomen. De hoogst wispelturige ko ning heeft slechts tien dagen, van 20 tot 30 Sep tember 1808, op Amelisweerd verblijf gehouden. Zelf bewoonde hij het huis Oud-Amelisweerd, ter wijl de officieren uit zijn gevolg op Nieuw-Amelis- weerd waren ondergebracht. In Juni 1810, dus vlak voor zijn troonsafstand, werden de goederen met verlies van de hand gedaan; de kanselier van het koninkrijk Holland, staatsraad mr Jan Pieter 123

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 133