die alle in Nederland werden uitgegeven, hoewel ze in de Fransche taal waren geschreven. Beroemd was vooral zijn boek „Des Jacinthes, de leur anatomie, reproduction et culture" (Amsterdam 1768), het beste werk dat in dien tijd het licht zag over een onderwerp dat ook na de groote specula ties in hyacinthenbollen van 1734 tot 1736 nog ge durende de geheele 18de eeuw buitengewoon veel belangstelling trok. Als zooveel van zijn tijdge- nooten legde ook De Saint Simon zich met groote hartstocht toe op het kweeken van hyacinthen, voor welk doel hij een tuin buiten Haarlem bezat. Op Nieuw-Amelisweerd achtte hij de grond daar voor waarschijnlijk niet geschikt. Bloementuinen schijnen vóór de 19de eeuw trouwens over het ge heel zeldzaam te zijn geweest in zuid-oost Utrecht. Zelden wordt er tenminste in de literatuur bij zondere aandacht aan gewijd. Op het naast Nieuw-Amelisweerd gelegen Oud- Amelisweerd (afb. 13) werd in 1770 een groot modern huis gebouwd, soortgelijk aan dat van den buur man, doch iets strenger van vorm. Het initiatief hiertoe werd genomen door Gerard Godard baron Taets van Amerongen, die reeds eerder het park op onbekrompen wijze nieuw had laten aanleggen volgens de laatste mode. De tegenwoordige be zoeker vindt rondom de beide buitenplaatsen een hoog opgaand bosch in Engelschen stijl met slinge rende paden en uitzichten over de eromheen en ertusschen gelegen weilanden. Maar hier en daar, vooral aan de randen, bleven resten van de oudere situatie met lange rechte lanen gespaard. Twee daarvan, aan den noordkant van Oud-Amelis- weerd, geven een ver uitzicht op den Utrechtschen Domtoreneen goed voorbeeld van een laat 17den eeuwschen aanleg gecomposeerd om een bepaald, opvallend richtpunt. Een derde landgoed aan den Krommen Rijn, 103

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 113