et que la tentation est bien forte pour tirer la bourse". Antje vervolgt dan nog: „II y a outre cette maison un autre édifice pour les femmes, mais on n'y entre jamais; et puis beaucoup d'autres demeures plus petites de ceux, qui tiennent leur propre boutique, comme de porcelaines ou d'autres marchandises. L'église est fort propre et jolie". Ziedaar een oppervlakkig doch karakteristiek oor deel uit den tijd zeiven over de Moravische broe ders te Zeist. De intense vroomheid der Hernhutters was al spoedig algemeen bekend en trok de aandacht van velen die door den geest van de opkomende romantiek bezield werden. Een van de grootste voorstanders van deze strooming, czaar Alexander I van Rusland, woonde daarom o.a. een kerkdienst te Zeist bij toen hij na den val van Napoleon in ons land vertoefde. Zijn zuster Catharina kwam er in 1814. Sterk werd vooral het mystieke effect van de godsdienstoefening verhoogd door de prachtige kerkmuziek, die door de Hernhutters ten gehoore werd gebracht. Die alleen maakte reeds een bezoek aan Zeist de moeite waard. Belle van Zuylen b.v. schreef in 1766 in een brief aan haar vriend den markies De Bellegarde in Zwitserland dat zij den schilder en pastellist Quentin la Tour, die in ons land verblijf hield om hier den beau- monde te portretteeren, op een Zondag mee naar Zeist had genomen om hem de Hernhutters te laten zien en om te genieten van hun buitenge woon mooi kerkgezang. „Nous montames diman- che La Tour a Zeyst, pour lui faire entendre les Hernhutescela est admirable dans son genre nous entrons a l'église; la propreté et le recueille- ment en font un spectacle agréable, et cette dévote musique si douce des orgues, des violons, des flütes, avec ce chant si juste, éloignent les passions du coeur pour plus d'une heure, et font entrevoir 95

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 103