INHOUD Blz. Voorwoord5 SCHIEDAM 8 Hoofdstuk I. Geschiedenis9 Hoofdstuk II. Plattegronden21 Hoofdstuk III. De Groote of St Janskerk. 26 Hoofdstuk IV. Openbare gebouwen 33 Hoofdstuk V. Gevels en gevelsteenen 48 Hoofdstuk VI. De Schiedamsche molens. 53 Hoofdstuk VII. Uit de geschiedenis van het brandersbedrijf 57 Hoofdstuk VIII. Het Zakkendragersgilde. 65 VLAARDINGEN70 Hoofdstuk IX Geschiedenis71 Hoofdstuk X. Plattegronden 85 Hoofdstuk XI. De Groote Kerk 94 Hoofdstuk XII. Openbare gebouwen 103 Hoofdstuk XIII. Gevels en gevelsteenen 112 Hoofdstuk XIV. De ambachtsheeren 119 Hoofdstuk XV. Vlaardinger-Ambacht 123 MAASSLUIS129 Hoofdstuk XVI. Geschiedenis130 Hoofdstuk XVII. Plattegronden141 Hoofdstuk XVIII. De Groote en de Kleine Kerk143 Hoofdstuk XIX. Openbare gebouwen .156 Hoofdstuk XX. Gevels en gevelsteenen 161 Hoofdstuk XXI. Uit de geschiedenis der haringvisscherij 169 Afbeeldingen192 Litteratuur194 196

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 212