r95 F. W. J. Landsman. Het Ambacht van Vlaardingen. Rot terdam, 1927. J. H. van Linden van den Heuvell. Uit de geschiedenis van het Weeshuis te Vlaardingen. Vlaardingen, 1948. J. A. J. Jousma. Oudheid van Vlaardingen. Vlaardingen, '947- MAASSLUIS: C. P. I. Dommisse. Maassluis in 300 jaar. Maassluis, 1914. W. H. D. Denier van der Gon. Geschiedenis van Maassluis tot het begin der 17e eeuw. Maassluis, 1914. H. Dommisse. Het dorpshuis van Maeslandersluys. Maas sluis, 1927. N. M. Keukenmeester. Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Kerk te Maassluis. Maassluis, 1937. T. Mastenbroek. De Groote Kerk te Maassluis. Maas sluis, 1939. BRANDERIJ: P. J. Dobbelaar. De branderijen in Holland tot het begin der 19e eeuvy. Rotterdam, 1930. VISSGHERIJ: Vlaardingsch Jaarboekje 1868. Mr A. Beaujon. Overzicht der geschiedenis van de Neder- landsche zeevisscherijen. Leiden, 1885. A. Hoogendijk Jzn. De Grootvisscherij op de Noordzee. Haarlem, 1893. Naamlijst der Nederlandsche reederijen en haringschepen. 100ste jaargang. Jubileum-uitgave. Vlaardingen, 1913. J. C. Vermaas en M. C. Sigal. De haringvisscherij van 1795 1813. Vlaardingen, 1922. J. W. J. Baron van Haersolte. Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee. Haarlem, 1924. M. C. Sigal. Nieuwe haring. Eigen Volk, 2e jrg. 1930, blz. 161—168, 3e jrg. 1931, blz. 34—36. Dr H. C. Redeke. De Noordzee-visscherij. Amsterdam, 1935.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 211