LITTERATUUR. ALGEMEEN: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IVVIII (Holland). Amsterdam, 1742. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, door A. J. van der Aa. Dl 7, 10 en 11. Gorinclrem, 18471848. Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van ge schiedenis en kunst. Deel III. De Provincie Zuid-Holland. Utrecht, 1915. Jhr Ir L. F. Teixeira de Mattos. De waterkeeringen, water schappen en polders van Zuid-Holland. Deel II. 's-Graven- hage, 1906. Kunstreisboek voor Nederland. I. Noord-HollandZuid- Holland. Amsterdam, 1940. SCHIEDAM: Dr K. Heeringa. Beschrijving van Schiedam. I. Schiedam voor 1600. Schiedam, 1910. De Groote of St Janskerk te Schiedam 13351935. N.R.C. 29 September 1935. Dr G. R. Vermaas. Kroniek van Schiedam, 's Graven- hage, 1937. C. A. van der Zee. Matenesse en het Huis te Riviere. Schiedam, 1939. VLAARDINGEN: [Mr M. van Nievelt] Handvesten, octrooyen, privilegi├źn en regten aan de Stede Vlaardingen vergunt 's Gravenhage, 1772. Vlaardingen in zijn opkomst, aanwas, geschiedenis, voor rechten Amsterdam, 1807. Mr P. G. Q,. Sprenger van Eyk. Geschiedenis en merk waardigheden der Stad Vlaardingen. Rotterdam, 1832. P van West. Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht voor heen en thans. Vlaardingen, 1910. J Hoogendijk Kzn Ontwikkeling van Vlaardingen van 18141913. Vlaardingen, 1913. A. Knottenbelt. Geschiedenis van een polder [Holierhoek- sche en Zouteveensche polder] in het Hoogheemraadschap van Delfland. Vlaardingen, 1920. M. C. Sigal. Genealogische en heraldische gedenkwaardig heden in en uit de Groote Kerk te Vlaardingen. Vlaar dingen, 1922. 194

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 210