vereenvoudigd werd. Het rijden met de sjees, die een vijftiental jaren geleden eigendom werd van de Vlaardingsche Oudheidkamer, verdween. Het sierlijke wagentje met de twee vurige paarden moest plaats maken voor een prozaïsche auto, versierd met twee vlaggen, waarin de opper- keurmeester, soms vergezeld van den reeder of van den schipper, de vaatjes present-haring naar het paleis in Den Haag of naar Het Loo brengt. Daar worden zij afgegeven en later ontvangt de reeder een dankbetuiging en de schipper en het personeel van de logger, uit welks lading de opperkeur- meester de haring koos, een gratificatie van de Koningin.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 207