door alle eeuwen heeft de haringvangst of de Groote Visscherij, zich mogen verheugen in de belangstelling van 's lands overheid, die, zooals wij zagen, verschillende bepalingen maakte in het belang der haringvisscherij. Behalve aan het Vorstelijk huis werden proeven van de nieuwe haring aan verschillende autoritei ten aangeboden. Toen op 11 Juli 1814 des middags omstreeks 12 uur de eerste jager binnenkwam met 29 ton haring aan boord, werd hiervan verzonden als „present-haring" 3/8 vaatje aan den Sou- vereinen vorst, 1/8 vaatje aan den Keizer van Rusland, aan de Prinsessen van Oranje en Bruns- wijk ieder 1/16 en aan verschillende autoriteiten ieder 1/32 vaatje. Onder het voorafgaand Fransche bewind had men niet nagelaten ook aan Napoleon I deze bescheiden hulde aan te bieden, waarop deze in een brief, bewaard gebleven in het Archief van het College der Groote Visscherij, als volgt antwoordde: Messieurs les députés des armateurs pour la pêche de Hareng, j'ai lu avec plaisir votre lettre de 20 juillet et j'ai fait mettre sous mes yeux les premières de votre pêche de cette saison. J'agrée les sentiments que vous m'exprimez. Je connais toute 1'importance de vos travaux, soit pour pourvoir a 1'approvisionnement de mon Empire, soit pour former des matelots nombreux et intrépides, qui puissent un jour se montrer les dignes descendants des Hol landais qui sous Tromp et sous De Ruyter dominèrent les mers d'Angleterre; couvrir comme vos ancêtres la mer des Indes et de la Chine, enrichir 1'Empire et être les libérateurs des mers. 186

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 202