96 van den noordelijken Lekdijk tusschen Wijk bij Duurstede en Vreeswijk. Bij een doorbraak van den noordelijken Lekdijk tusschen Wijk bij Duurstede en Vreeswijk (waar de hoogste bekende rivierstand 6,29 Meter boven A.P. is) zou, bij een water stand van 1 Meter A.P. in het overstroomde gebied, een zéér groot gedeelte van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland overstroomd worden. In het oosten zou het water gekeerd worden door den Utrechtschen heuvelrug en het Gooi, in het Noorden door den dijk van het IJselmeer tusschen de Oranjesluizen en Naarden, en westelijk van Amsterdam door den Spaarndammerdijk (den vroegeren zuidelijken IJ-dijk). In het westen zou het water tot de dui nen reiken van Santpoort tot bij Katwijk. In het zuiden zou het water misschien gekeerd kunnen worden door den dijk langs den Ouden Rijn tusschen Leiden en Bodegraven. Is dit niet het geval, dan zou Zuid-Holland overstroomd worden tot aan het Westland toe. In ieder geval worden dan de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard overstroomd. Ge spaard zouden blijvende smalle reep oude binnen-duinen van Lisse, Hillegom, Bennebroek, Heemstede, met het oudste gedeelte van Haarlem, verder eenige bedijkte polders, waar onder de Haarlemmermeerpolder, tezamen echter niet meer uitmakende dan ongeveer één-vijfde gedeelte van het gebied waarvan de grenzen hierboven aangegeven werden. (Ontleend aanBeekman en Schuiling „Schoolatlas van Nederland"). B ij B1 z. 25. De Rekere, die van de Schermer langs Alkmaar en in noord-westelijke richting stroomde, was de natuurlijke grens tusschen Kennemerland en West-Friesland Het klooster te Egmond bezat echter eenige goederen ten oosten van de Rekere. Dit doet Prof. Goss^s vergoeden, dat de Rekere eerst in later tijd ontstaan is. In ieder geval werd ze vóór 1272 afgedamd, want in dat jaar liet Floris V een dam van „hoy ende stroe" aanleggen, waarover van Alkmaar Oudorp te bereiken was. Merk---aardig is, dat de annalen van het klooster van Egmond geen enkel geval vermelden, dat de West-Friezen schade berokkend hebben aan de goederen van het klooster, welke ten oosten van de Rekere, dus in West-Friesland, gelegen waren. B ij B1 z. 25. Het verdedigingsstelsel tegen de West-Frie- zen. In 1250 liet Graaf Willem het slot te Heemskerk bou wen, dat volgens de overlevering een toren had van negen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 98