oud als handelsstadMiddelburg kwam op in .tijden, dat de ambachtsnijverheid in de steden van groot be lang werd en kostbare handelswaren voortbracht. Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Haarlem kwamen in later tijd tot bloei, zoo ook Amsterdam, Rotterdam en vele andere plaatsen. Deze steden hebben meer ge daan dan een rol gespeeld in Holland's geschiedenis zij hebben haar stempel daarop gedrukt, sinds den tijd dat de feodale maatschappelijke orde ten einde neigde. 70

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 72