bij de meren, die het land dreigden te verzwelgen; het werd voltooid bij het lezen van oude historische boeken, die tal van wetenswaardigheden bevatten, zooals het „Batavia Illustrata" van Van Leeuwen of het „Tooneel der Vereenigde Nederlanden" van Hal ma toen het gereed was, werd het geheel vergeleken en aangevuld met de gegevens van moderne werken en tijdschriften. En zoo is dit boekje geworden tot een boekje dat een ieder, die belang stelt in de geschiedenis van ons land, had kunnen schrijven, en waarschijnlijk beter had kunnen schrijven. Het zal nu ook duidelijk zijn, waarom ik geen af stand heb kunnen doen van de „Aanteekeningen en Aanvullingen" en van de uitvoerige literatuurlijst aan het slot. Dit boekje wil een wegwijzer zijn voor hen, die belangstelling hebben voor de vroege geschiedenis van ons land. G. N. HONIG 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 4