EEN WOORD VOORAF Een enkel woord tot den lezer van dit boekje is noodzakelijk, om de bedoeling ervan uiteen te zetten. Er zijn boeken, die geschreven worden met het doel, den lezer iets duidelijk te maken. Zulke boeken leven reeds voor het geestesoog van den schrijver, voordat één letter ervan op papier is gezet. Daartoe behooren over het algemeen de geschiedenisboeken. Er zijn echter ook boeken, of meestal zijn het niet meer dan boekjes, die ontstaan zijn uit tientallen of honderden aanteekeningen, die door den verzamelaar als een legkaart aanéén zijn gezet. Tot die boekjes behoort „De Vroege Middeleeuwen in Holland". Het draagt dan ook onmiskenbaar den stempel van de wijze waarop het werd samengesteld, van het fragmen tarische. Maar misschien daarom behoort dit boekje in de Heemschutserie thuis. Het groeide uit de vreugde aan het vele, dat nog te genieten is, buiten de ,kunst, op historisch gebied in ons land. Het ontstond bij be zoeken aan volksburchten, en het zwerven, langs oude hessenwegen op de Veluwe, bij het lezen van ge schiedkundige gegevens in plaatselijke wandelgidsen, bij het bezoek aan oude boerderijen in Twente; het groeide bij de bestudeering van oude kaarten, bij het volgen van oude dijken, die in het Hollandsche pol derland opgeworpen waren, aanvankelijk van zandige hoogte tot zandige hoogte, maar in later tijd ook ver der van deze grondslagen, dichter bij de zee, dichter 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 3