Schagen. De loop van deze wegen is echter nog zeer onzeker; groote gedeelten van het land waardoor zij liepen zijn door het water verzwolgen en later weer, met een andere verkaveling en wegindeeling, ingepol derd. Vele van deze wegen zijn reeds in gebruik ge weest, voordat zij tot „Heerenweg", d.w.z. tot leger- weg der graven, weiden gemaakt en verbeterd. 34

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 36