weg langs den duinvoet, over Bakkum, Egmond-Bin- nen, Rinnegom en Westdorp naar Schoorl. Waar schijnlijk is dit laatste stuk door jongere duinen over- stoven, en is daarom de weg langs de Voert naar Ber gen en vandaar naar Schoorl verlegd. Van Schoorl leidde de weg in noordwestelijke richting naar Groet en dan vermoedelijk verder over de later weggeslagen gronden ten westen van Petten en Callantsoog naar Den Helder, waar waarschijnlijk bij het Fort Erfprins nog een stuk van dezen ouden Heerenweg is terugge vonden. Deze weg zou dan verder geloopen hebben over Den Hoorn en Den Burg naar Oosterend op Texel, waarna het verdere verloop niet meer terug te vinden is. Opvallend is het veelvuldig voorkomen van den vroeg-Germaanschen uitgang „heim" heem, hem, um, en) in de plaatsnamen langs dezen weg: Sassenheim, Hillegom, Heemstede, Haarlem, Castri- cum, Bakkum, Rinnegom, Wimmenum, Bergen, Har gen, Petten. Van het splitsingspunt Castricum leidde een tweede Heerenweg, die als Voort de Schulpvaart kruiste, naar Limmen (later is deze weg vervangen door dien, welke over den door Floris V geslechten Koogdijk liep) en van Limmen over Heiloo naar Alkmaar. Er zijn aanwijzingen, dat deze weg zijn vervolg had over Noord-Scharwoude en Oudkarspel naar Scha- gen, en vandaar (langs de Zijpe?) naar Wieringen, en verder door de toen nog niet weggeslagen landen naar Workum in Friesland, vanwaar de merkwaar dige „Gravinneweg", (waarschijnlijk een oude weg, die een smallen diluvialen zandrug volgde) oostwaarts liep over Wijmbritseradeel en door het Sneeker Meer, naar de hoogere zandgronden. Een andere weg leidde van Alkmaar, over den Heer-Huygendijk, De Burgt en Berkhout, naar Hoorn, en verder vermoedelijk over Wognum, Opmeer, Hoogwoud en Haringhuizen naar 33 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 35