Breda door de Betuwe in de richting van Rotter dam liep. Deze Romeinsche heerwegen zijn in later eeuwen ver waarloosd en gedeeltelijk in onbruik geraakt, doch ten tijde van de regeering van Karei den Groote mee- rendeels weer hersteld. Bij de verkaveling van den Eemnesserpolder werd in 1940 te midden van groote uitgestrektheden laagveen een zandspoor ontdekt, dat in noordelijke richting leidde. Vermoedelijk is dit een oude, in vergetelheid geraakte, Romeinsche weg, die van Vechten naar het Flevomeer heeft geleid. In de negende en tiende eeuw zijn ook andere wegen, dan die, welke door de Romeinen waren aangelegd, door den handel in gebruik genomen. Er liep een weg van Keulen naar Koevorden, waar hij zich splitste in twee takken, één ervan leidde over den Hondsrug naar Groningen, de andere naar Leeuwarden met een zij tak naar Stavoren. De verbinding van Nijmegen met Utrecht liep over Arnhem, vanwaar ook een weg liep over Deventer naar Twente. Van Utrecht leidde een weg langs den noordelijken Veluwzoom, over Kater- veer, naar Koevorden. Door de moerassen van Drente leidde een klein aan tal houten veenbruggen, die dienst deden voor het lokale verkeer of werden gebruikt om de volksburch ten te kunnen bereiken. Door de graven van Holland zijn verschillende wegen aangelegd, die thans nog wel den naam „Heeren- of Koningsweg" dragen, doch slechts voor zoover zij niet door moerassig terrein liepen, zijn ze nog met eenige zekerheid terug te vinden. In grove trekken hadden ze het volgende beloop: 's-Gravenzande, Monster, Loosduinen, 's-Gravenhage, Den Deijl, Valkenburg, Sassenheim, Lisse, Hillegom, De Glip, Heemstede, Haarlem, Schoten, Velzen, Heemskerk, Castricum; hier splitste de weg zich in een ouderen westelijken 32

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 34