voor 4500 Hollandsche ponden van den bisschop het recht om den Hollandschen IJsel op de plaats, waar hij van de Lek aftakte, te mogen afdammen. Hierdoor werd weer een der oorzaken van de overstroomingen in Holland weggenomen. Utrecht moest echter een nieuwe verbinding met de Lek maken; van Jutfaas werd een kanaal gegraven naar Vreeswijk. Op deze wijze kwam de scheepvaartweg tot stand, die thans, na vergroot te zijn en door de aansluiting met het Merwedekanaal, tot een der drukste scheepvaartwe gen ter wereld is geworden. Zelfs in de lage, waterrijke kuststreken, waar een groot deel van het verkeer te water plaats vond, hebben sinds de tijden der eerste bewoning landwegen de verschillende nederzettingen verbonden. Naarmate de bevolking echter dichter werd, nam het aantal wegen toe. Vele waren slechts smalle paden, andere verbreed den zich naarmate het gebruik veelvuldiger werd. Ten zuiden van den Ouden Rijn en de groote rivieren bleven de Romeinsche heerwegen lang in gebruik. De belangrijkste hiervan, hoewel het verloop slechts ge deeltelijk met zekerheid kon worden teruggevonden, hebben geleiduit het zuiden naar Tongeren, van daar over Maastricht naar Keulenvan Tongeren over Turnhout en Breda in de richting van Rotter dam; van Keulen langs den linker Rijnoever over Xanten naar Nijmegen; van Maastricht langs den linker Maasoever naar Nijmegen, en vandaar door de Linge, over Kesteren en Wijk bij Duurstede, naar Vechten bij Utrecht, en dan verder langs den linker oever van den Ouden Rijn naar de uitmonding van de Corbulogracht, welke weg vervolgd werd door dien welke langs Arentsburg in zuidelijke richting liep naar den Maasmond, waar deze weg waarschijnlijk verder aansloot op den weg, die van Tongeren over 31

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 33