ll3 J. Schrijnen Nederlandsche Volkskunde." Van de oudere «verken zijn nog te noemen L. Ph. C. van den Bergh „Middel-Nederlandsche Geografie." Leiden 1852. Hoewel verouderd, geeft dit boek tal van aardige bijzonderheden. S. van Leeuwen „Batavia Illustrata", geeft vele interessante gegevens over adellijke families en kasteelen, en geeft den tekst van vele oorkonden weer. Halma „Tooneel der Vereenigde Nederlanden", een uityoerig historisch en geografisch woordenboek. J. D i r k s „De Koophandel der Friezen."

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 115