welke naast de uitstekende vertaling tevens den oud-Fran sehen tekst bevat. (Uitgever H. Piazza, 19 Rue Bonaparte, Parijs). Bij denzelfden uitgever verschenen: „La Légende de Guillaume d'Orange", en „Le Roman de Tristan et Iseut" (bewerkt door Bédier) beide zijn boeken van merk waardige schoonheid van taal. 110

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 112