99 Ede in Devonshire Hardwich Puttingham in Bucking- Ede Harderwijk hamshire Escote in Worcestershire Putten Eschoten (vroeger Escote, huis bij Ede) (Deze lijst is ontleend aan een artikel in het Algemeen Handelsblad). B ij B 1 z. 43. Dit merkwaardig voorschrift, betreffende het stemrecht te Bunschoten, is ontleend aan Postma „De Frie- sche Kleihoeve", in welk boek tevens uitgebreide onderzoe kingen over de verdeeling van den grond in Friesland zijn vervat. B ij B 1 z. 45. Aan een verordening betreffende de kroon domeinen van Karei den Groote zij het volgende ontleend Wij bepalen, dat onze ambtenaren in hun tuinen alle plan ten verbouwen, en welleliën, rozen, rolklaver, salie, augur ken, komijn, meloen, rozemarijn, karwij, anijs, heliotroop, venkel, andijvie, kruizemunt, wortelen, pastinaken, spinazie, kool, uien, knoflook, meekrap, (bovendien worden nog vele andere planten genoemd). Van de vruchtboomen moeten gekweekt worden verschillen de appel- en pereboomen, mispels, tamme kastanjes, per ziken, hazelnoten en verschillenden soorten kersen. Wij bepalen verder, dat onze ambtenaren de door ons be paalde maten gebruiken: schepel (52 liter), sexter (3% liter) en den emmer van 8 sexter. Wij bepalen, dat onze ambtenaren van de opbrengsten van iederen arbeid één-tiende deel afgeven aan de kerken, welke zich op onze kroongoederen bevinden. Wanneer onze ambtenaren werk voor ons laten uitvoeren zaaien, ploegen, oogsten, maaien, druiven plukken, dan zullen zij gedurende de werktijden zorgvuldig toezicht houden, dat alles goed gebeurt. De tijden, die de ambtenaar voor onze eigen bedrijven werkt, moeten op lijsten worden ingevuld. Met de grootste zorg dient erop gelet te worden, dat alles wat met de hand wordt verwerkt, zooals spek, gerookt vleesch, worst, pekelvleesch, wijn, azijn, mosterd, kaas, boter, mout, bier, mede, honig, was, meel, zoo zindelijk mogelijk wordt bereid. De kelders van het domein moeten zich in goeden staat bevinden. 7*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 101