98 schap over dit gebied kregende weg werd toen afgesloten voor het normale verkeer. (Vergel. art. van Fr. Leyden in T.A.G. Mei 1936). Een beeld van de gesteldheid van de oude wegen geeft de splitsing van den Heerenweg ongeveer een kilometer ten Noorden van het dorp Castricum. In later jaren heeft men daar den weg recht door de duinen aangelegdjuist tegen over de Jeugdherberg kan men echter thans nog den vroe- geren weg zich van den nieuweren zien splitsen. Het oude gedeelte volgt dan den meer oostelijk gelegen rand der dui nen. Veel meer dan een wagenspoor is deze weg niet geweest. Men vergelijke ook den toestand waarin de verschillende Hessenwegen op de Veluwe verkeeren, b.v. van den Arnhem- sche- of Harderwijkerkarweg van Stroe tot Putten. In de bosschen van Middachten tusschen De Steeg en Dieren draagt thans nog een boschweg den naam van „Oude Arnhemsche weg", waarschijnlijk een herinnering aan den tijd, dat de Heeren van Middachten de Allee nog niet open hadden gesteld voor het groote verkeer. B ij B 1 z. 35. Tal van plaatsnamen in Engeland bewaren een herinnering aan de veroveringen der Friezen Harkesteade Harkstede Sharle Scharl (Friesl.) Harling Harlingen Twisell Twijzel Petham Petten Tixall Texel Agmond Egmond Edgmond Lysse Lisse Chevening Scheveningen Verder namen alsFrisby en Friswich. (Ontleend aan: J. Dirks „Koophandel der Friezen.") Tal van Veluwsche namen wijzen op de nauwe verwantschap tusschen de Saksische bevolking van de Veluwe en het Angelsaksische Engeland Sussex Zuid-Saksen Wessex West-Saksen tAppledore in Kent Apeldoorn Barnefield Barneveld Velphaur in Sussex Velp Harlsham Heelsum

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 100