De Hagenpoort (1465), afgebroken 1893, naar een geaquarelleerde teekening van Jan Jacob Fels (1816—1883).

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 96