De Broederpoort. De hernieuwing van de Broederpoort loopt aan het bovengeschetste parallel. Deze poort, die vroeger aan het begin van de Broederstraat, op den Burg wal, stond, werd in 1465, bij de stadsuitbreiding, naar de tegenwoordige plek verplaatst. Nog vóór den herbouw en verfraaiing van de Cellebroederspoort door Thomas Berendtsz, kreeg de Broederpoort twee jaar eerder, in 1615, haar renais sance uiterlijk, naar plannen van denzelfden bouwmeester. Het dadelijk opvallende verschil bij deze poort, zijn de vier hoektorens, in plaats van twee, terwijl deze voor de middentravee uitspringen. Boven den ronden onderbouw vertoonen de torens aan de stadzijde negen zijden van een regelmatigen tienhoek, terwijl de twee torens aan de plantsoen zijde, vanaf den grond in een regelmatigen achthoek zijn opgetrokken. Juist door het massale van dezen onderbouw met vier torens, liet Thomas Berendtsz de rest van het bouwwerk zoo sober mogelijk en toonde zich ook hierdoor een meester met smaak. Want hoewel derhalve deze poort minder rijk versierd is dan de Cellebroederspoort, wint zij het in het oog van velen door de elegante verhoudingen en de ranke vormen, waarbij de geprofileerde voormetselingen op de hoeken een fijn accent vormen. Het kleine nisje boven de spitsboog aan de stadzijde stamt nog uit vroeger eeuwen en zal een beeldje bevat hebben, terwijl het gemetselde dakvenster van de Cellebroederspoort, hier door een .eenvoudige gevel top vervangen werd. Het jaartalsteentje met 1714 herdenkt een verbou wing van den westelijken gevel, die zeer betreu renswaardig is. Allereerst werd de doorgangsopening afgesloten met zware zandsteenstukken. Bovendien 78

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 92