INHOUD Woord vooraf6 Hoofdstuk I Historische groei, bloei en nedergang9 II Ontwikkeling van het stads plan 23 m De oudste kaarten 30 IV De IJsselbrug36 V Het Oude Raadhuis 42 VI De Nieuwe Toren54 VII De Sint Nicolaaskerk of Bovenkerk59 VIII De Onze Lieve Vrouwekerk of Buitenkerk67 IX De Broederkerk, de Doops gezinde kerk, de Luthersche kerk 70 X De Stadspoorten73 XI De Godshuizen80 XII Huizen, poortjes en gevel- steenen87 Xm Schilders en teekenaars van het Kamper stadsbeeld 102 XIV Belangrijke kunstwerken 108 XV Kamper steuren en Kamper uien113 XVI Laatste rondblik116 Litteratuur119 Bladz.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 8