cistische bouwkunst uit de eerste helft der vorige eeuw. Het is betreurenswaard, dat het gebouw zoo bekneld staat tusschen de belendende perceelen, daar het van voren gezien, met de twee vrijstaande Toscaan- sche kolommen en met het zes traptreden hooge stylobaat, een imposant karakter heeft. Het interieur heeft, zonder kunstzinnig te zijn, niettemin spheer. De kerk werd 13 Augustus 1843 in gebruik genomen en is een ontwerp van den stadsarchitect Nicolaas Plomp. 72

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 86