HOOFDSTUK IX DE BROEDERKERK Deze tweebeukige kerk was de vroegere klooster kerk van de Minderbroeders, die op deze plaats een zeer groot perceel bewoonden, dat begrensd door Burgwal, Broederstraat en Boven Nieuwstraat, ook de geheele tegenwoordige Nieuwe Markt omvatte, de vroegere kloostertuin. Dit klooster, dat reeds in 1325 bestond, had een afwisselend bestaan, vol voor- en tegenspoed, werd in de asch gelegd (1473), weer opgebouwd (tot 1490), beleefde een tijdperk van grooten bloei en bekendheid, tot het in 1578 geplunderd en gedeel telijk verwoest werd en de gebouwen en goederen, na geseculariseerd te zijn, enkele jaren later door de stad in bezit werden genomen. De muren van den tuin langs den Burgwal en de Nieuwstraat en de enkele daar aanwezige gebouwtjes werden afgebroken (1627) en de vrijgekomen ruimte tot stadsplein, de Nieuwe Markt, gemaakt. De eenvoudige maar voor een kloosterkerk zeer groote kerk, waarop voeger een toren stond met uurwerk, heeft twee beuken met kruis gewelven, gescheiden door negen ronde zuilen. Het koor, met de twee koorafsluitingen aan de Boter markt, werd van de kerk afgesloten (1811) en dit gedeelte werd in den loop der jaren voor verschil lende doeleinden gebruikt. Op het zuidelijk zadel dak werd door den stadsarchitect Nicolaas Plomp in 1842 een klokkentorentje aangebracht. De hier eens aanwezige, prachtige koperen kaar senkronen, fraaie stalen van geelgieterskunst, die 70

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 84