gevoegd. Daarnaast rijzen twee, uit één stuk ge houwen pilasters op, bekroond door Ionische kapi- teelen. Rechts en links bevinden zich twee vleugel stukken. De imposten en halfronde boog zijn even eens uit steenblokken opgebouwd. De laatste heeft een saterkop als sluitsteen. De kroonlijst draagt een rond fronton, dat doorbroken is door het stads wapen, waarboven de massieve keizerskroon is aan gebracht, aan weerszijden geflankeerd door schild- houdende leeuwen. Al ondervond ook dit bouwwerk de nadeelen van den veenachtigen ondergrond, zoodat er reeds in 1679 een helling geconstateerd werd, zoo zette deze zich nimmer door en staat de Nieuwe Toren daar nog even fier als vóór driehonderd jaar. 58

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 70