Het Sohepengestoelte van mr Vrederick in de Schepenzaal, Oude Raadhuis (1545).

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 63