slag. Zoo zien wij daar links, tusschen raam en schouw, de zware eikenhouten kast, overeentem- mend met het eiken beschietwerk, doch van vele Jaren later (1647), waarin het kostbare stadszilver- werk werd opgeborgen, dat echter menigmaal moest worden opgeofferd en omgesmolten tot noodmunt of afkoopsom. Maar laten wij nu de heerlijke schouw van Colijn de Nole nader gaan bekijken. Haar te beschrijven is haast niet mogelijk door den rijkdom aan details en de veelheid van beelden en voorstellingen. Maar wij willen het beproeven. De geheele schouw, van bergsteen vervaardigd en nu wit geschilderd, is bedoeld als een hulde aan Karei V, al komt de opzet slechts in enkele details voor den dag. Zoo prijkt boven in den top het Keizerlijk wapen tusschen twee kolommen met zijn bekende spreuk „Plus Oultre" en daaronder: „Carolus V Romanorum imperator semper Augustus". De groep, geplaatst voor de schuine schacht van de schouw, stelt middenin de Gerechtigheid voor, onder een drie hoekig fronton, die met het zwaard het aan haar voeten neergestrekte geweld bedwingt. Hieronder leest men: „justitiae gladio Martis violentia cessit", voer het zwaard der gerechtigheid wijkt het oor logsgeweld. Het hoofdgedeelte van de schouw is rijk, ja haast wat overladen versierd met beelden, leeuwen, engel tjes en schelpmotieven. Deze rechthoekige boezem is door pilasters en karyatiden in vier nissen ver deeld. Links staat Prudentia, de Voorzichtigheid, rechts de Kracht, terwijl in de twee middelste nissen leeuwen een vaandel hoog houden, met het Kamper wapen en de Kamper vlag. Aan de beide zijwanden staan nog twee beelden en wel aan den kant van de zilverkast de Vrede en aan de tegen^ overgestelde zijde de Matigheid. Onder deze vier 50

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 60