Met een enkel woord wil ik nog het plan noemen van een geheel nieuwe brug, waarvan het voorstel in de raadsvergadering van 4 Januari 1939 behan deld werd. Deze brug zou opgenomen worden in den geprojecteerden, grooten verkeersweg door den Noord-Oostpolder van Lemmer over Ramspol naar Kampen, aansluitend op den weg van Kampen naar Wezep, welke laatste voor het verkeer uit het Noorden en het Westen des lands een bekorting van 15 K.M. beteekent. Voor dezen weg en dien door de stad waren van 1933 af reeds de noodige voorzieningen en verbeteringen getroffen. De nieuwe brug (kosten ƒ.550.000.zou drie ver- keersstrooken krijgen en een rij breedte van ongeveer 9 meter. In verband met deze meerdere breedte en de daarvoor benoodigde opritten, zou deze brug niet op dezelfde plaats worden gelegd als de tegen woordige, doch waarschijnlijk iets meer naar het Noorden. Het is begrijpelijk, dat ook dit plan door de gebeurtenissen van Mei 1940 achterhaald werd, maar Kampen ziet met spanning de uitvoering van deze geprojecteerde nieuwe „Lange Brug" tegemoet, waarmee, naar zij verwacht, 4e roem van haar eeuwenoude oeververbinding nog slechts vergroot kan worden. 41

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 47