Adio, lief Tolhuis! Ach, eerlang verlaat ge Uw vrinden, Beminden; Nog kort slechts dan gaat ge! Wij treuren, lief Tolhuis, Wij, die hier vaak lepten En olijk En vrolijk Uit theepotjes flepten. Die hier van de hoogte, De wandelaars begluurden, Onschuldig Geduldig Hun kleeding betuurden. 't Genot is verdwenen Gij wordt ons ontnomen; Uw doodsuur En Noodsuur Zal onverwacht komen. En spoorloos verdwijnt gij Dra beukt men U neder; Waar vinden Uw vrinden Hun Tolhuisje weder? Vaarwel dan voor eeuwig! Maar lees in ons harte; Daar leeft gij Al sneeft gij, 't Beweent U met smarte!

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 41