het zuidwesten, boven en Utenwael zal dit meer sprekende stadsbeeld van Hogenberg hebben over genomen, terwijl Hogenberg weer teruggreep op de kaart van Jacobus van Deventer. Verder is zijn werk echter geheel individueel en zelfstandig. Utenwael teekent de schans aan de overzijde van de rivier, die in 1589 met hulp van de Staten van Holland gebouwd werd en die bij Hogenberg vanzelfsprekend nog ontbreekt. De laatste geeft geen oriënteering, terwijl Utenwael een windroos aanbrengt. De brug over de rivier komt op de kaart van Hogenberg nog zeer eenvoudig voor en zonder doorvaart. Utenwael teekent reeds een uitvaarbaar bruggedeelte op twee schuiten. Zoo munt deze kaart van Utenwael uit door nauwkeurigheid en het trouw wedergeven van plaatselijke bijzonderheden. Hij had zijn sporen verdiend met een kaart van Hoorn in 1596, waartoe hij zich „sonder consent" van den muntmeester, in 1595 naar die stad begeven had. Dit ontnam hem echter niet de opdracht tot vervaardiging van de Kamper kaart in 1598. In de stedelijke rekening van dat jaar lezen wij: „Item betaelt Mr Pouwel Utten Waele iserschnijder dat hem noch restede van die plaete des contrefeytsels der stadt Campen te schnijden ende van die exemplaren daermede afge drukt LXXXVII H. P. XIJ St." Tenslotte nog een blik op de kaart van Kampen uit den stedenatlas van Joan Blaeu. Er bestaan er twee, van 1648 en 1660, die onderling nog ver schillen. De laatste is zorgvuldig bijgewerkt en toont duidelijk de uitbreiding der warmoezerijen buiten de stadsmuren, de beplanting van de wegen om de schans en langs „de weg van Swol" en den bouw van nieuwe huizen in het uiterste noorden van de stad bij de Hagenpoort, tegen een hooge belt aan, de „Hooge Catt" genaamd. De brug heeft hier echter nog vijf jukken (verbouwd 32

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 35