SINT NICOLAAS OF BOVENKERK BB DE NIEUWE TOREN CC GEMHUIS OU»E RAADHUIS DD O.L.V. of BUITENKERK A GASFABRIEK B von HEUTZKAZERNE O POSTKANTOOR^ D HET GOTHISCHE HUIS E LUTHERSCHE KERK F POLITIEBUREAU G VOORMALIGE L AT'JNSCHE SCHOOL H BROEDERKERK DOOPSGEZINDE KERK J GEREFORMEERDE KERK K BROEDERPOORT L VEREENIGDEGAST-EN PROVENIERSHUIZEN M NUTSSPAARBANK N OE WEESHUIZEN O CELLEBROEDERSPOORT P SCHOOL RES. OFFICIEREN INF. d v.GELDER STICHTING R. THEOLOG. SCHOOL S KODRNMARCTSPQDRT T GEBOUWEN DIRECTIE WIERINGERMEERJ U I^CEUM EN GEREF. GyMNASIUM V STADSZIEKENHUIS Z SINT NICOLAAS - TORENTJE

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 149