Hoofdstuk XII. Mr J. I. VAN DOORNINCK. Advies over den oor sprong der Gast- en Proveniershuizen te Kam pen. 1884. J. H. KOK. Iets over het ontstaan en de geschiedenis van het Burger-Weeshuis te Kampen. 1926 (niet in den handel). Hoofdstuk XHI. CLARA J. WELCKER. Hendrik en Barent Avercamp „schilders tot Campen". 1933. Idem. Pieter Remmers. Ver. O. R. G. 1942 en 1943. Hoofdstuk XIV. G. P. ROUFFAER. Vier Kamper schilders. Oud Holl. 1887. Hoofdstuk XV. Dr P. J. J. DIERMANSE. De Kamper Uien: import? Tijds. Ned. T. L. afl. 1. 1940. J. H. KOK. De „Kamper Uien"import. Dr C. W. H. LINDENBURG. Over het ontstaan der Kamper Uien. ïijds. Ned. T. L. afl. 3 en 4,1941. De foto's zijn naar kaarten, foto's en teekeningen in het Frans Walkate-Achief hier ter stede. 121

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 145