Hoofdstuk II. A. J. REIJERS. De vesting Kampen. De Bouw wereld 1917. Hoofdstuk III. Mr B. VAN 't HOFF. Bijdrage tot de dateering van de oudere Nederlandsche stadsplattegronden. Ned. Arch. BI. 1941/42. Hoofdstuk IV. J. SWETS Azn. De brug over de rivier den IJssel voor Kampen van vooorheen en thans. Inge nieur 1886/1887. Hoofdstuk V. R. LIGTENBERG O.F.M. Materialen over een studie over de beeldhouwers de Nole en hun werken. Oud Holl. 1918. Mr S. MULLER Fzn. Colijn de Nole. Oud Holl. 1907. ED. SCHAEPMAN Co. Zwolle. Huisorgaan 3e Jrg. 1 en 3. Hoofdstuk VI. F. A. HOEFER. De klokken in den toren der Boven kerk en in den Nieuwen Toren te Kampen. Ver. O.R. G. 1898. Hoofdstuk VII. Dr Fr. VERMEULEN. De St Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen. Oudh. Jrb. Febr. 1924 (afl. 1, verder niet verschenen). Hoofdstuk XI. CLARA J. WELCKER. Het St Catharina- en Maria Magdalena Gasthuis of het Melatenhuis te Kampen. Ver. O.R. G. 1930. 120

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 144