barmhertig sein wolle amen." Dit omschrift is verminkt, waarschijnlijk overschilderd en onjuist opgehaald. Het costuum van dên ridder dateert van 1560. Behalve deze kunstwerken zij den belangstellende nog gewezen op de verzameling schilderijen, die voor het meerendeel afkomstig uit enkele nalaten schappen, in verschillende vertrekken van het Nieuwe Stadhuis een plaatsje vonden, waarbij zich verscheidene werken van de Romantische en Haag- sche School bevinden, die bezichtiging overwaard zijn. 112

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 136