schildering van enkele apostelfiguren, het met liefdevolle aandacht geobserveerde tafelgerei van glaswerk, tin, brood en een groote Rijnsche kruik en niet het minste het fijngeschilderde .doorzicht op het landschap achter den figuur van Jezus, verraden ongetwijfeld een sterken invloed van Jan van Scorel. Wij kunnen niet anders dan vermoeden, dat zij zich in haar Utrechtsche jaren een tijdlang onder zijn leiding heeft geplaatst. Des te merkwaardiger is haar gewijzigde opvatting van hetzelfde onderwerp zeven en twintig jaar later, in 1574. Al werden hier van de groote voorgrondfiguren enkele overgenomen, zoo is het een barok en theatraal geheel geworden. Met krullen, plooien en rimpels werd een te nadruk kelijke poging gedaan, om een bewogen tafereel te scheppen, waarmee echter het doel voorbij geschoten werd. Het derde hier aanwezige schilderij, een „Aan bidding van het Kindeke" (1572) is belangrijk minder mooi en hard van kleur. Van deze meesteres bevinden zich te Kampen nog een tweetal werken in de R.K. Pastorie, eveneens een „Aanbidding van het Kindeke", van een zeer oorspronkelijke opvatting en beter van toon, alsmede de belangrijke memorietafel van Josef Truchsess von Reinfelden, bestaande uit twee tafreelen. Op het linker gedeelte is de neerknielende ridder afgebeeld, met samengevouwen handen en gekleed in een harnas, waarover een roode sjerp en een Spaansche kraag. Vooral dit portret munt uit door krachtige teekening en scherpe typeering. Op het rechter gedeelte hangt Jezus aan het kruis, met links van Hem Maria en aan de andere zijde Johannes de Apostel. Op den achtergrond ligt een stad in berg achtige omgeving. Op de lijst is een randschrift, dat luidt: „Starb der edele und veste Josephe' druchses von reinfelden welcher alhier begraben dessen und allen seelen der allmechtig gnadig und 111

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 135