zomervacanties een serie kloeke teekeningen en stadsgezichten, die onvervangbare documenten op topografisch gebied geworden zijn, zoowel door de afbeelding van veel, dat voorgoed verdwenen is, als ook door hun hooge artistieke kwaliteiten. Het Frans Walkate-Arohief van de Nutsspaarbank alhier is er de gelukkige bezitter van. 107

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 131