Het Laatste Avondmaal door Machteld van Lic'htenherck, genaemt toe Boecop (1547), Vereenigde Gast en Proveniershuizen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 127