wil, wat gespaard bleef weer in al zijn vroegeren luister herrijzen. Dan weet men, dat het niet alleen de oogen zijn, doch vooral het belangstellende, liefdevolle hart en de glimlach der ziel, die de schoonheid achter de schijnbaar hopelooze geschondenheid weervermogen te ontdekken. Ook in Kampen zal dit noodig zijn. Wintermaand 1943. JOAN ENNEMA. Wapen der Stad Kampen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 11