met acanthusbladen versierde hekwerk op deskun dige wijze hersteld. Het zandsteenen poortje draagt de Latijnsche op schriften: Seminarium Ecclesiae ac Rei publicae (Seminarium voor Kerk en Staat) Cognitio Linguarum Clavis Scientiae (Kennis der talen is de sleutel der wijsheid) en in het fries middenin: Ruit Hora (de tijd snelt voort) en links en rechts Anno en MDCXXXI. Vermelding verdienen nog de overwelfde kelders onder dit gebouw, die van het oorspronkelijke kloos ter stammen en momenteel voor verschillende doel einden in gebruik zijn. „Het Huis met de Dolfijnen" aan de Graafschap Het huis dat dertig jaar geleden nog van een har monieerenden ondergevel voorzien was, is nu nog alleen wat het bovengedeelte betreft voor ons van belang. Met de twee groote dolfijnen is het een zeer decoratieve bekroning, die ook door de verdere uit voering, de guirlande midden in het fries, het drie hoekig fronton en de door zandsteenen cartouches versierde lichtscheppingen een barok karakter draagt. Wij wijzen in dit "verband op bijna denzelfden gevel met nog wat grootere dolfijnen, aan de O. Z. Voorburgwal no 19 te Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 110